تشخیص عسل تقلبی

به چه عسلی تقلبی می گویند؟

در دنیای مدرن با آدمهای بی اخلاق و غیر مدرن هر روز شاهد تقلب های مدرن هستیم و عسل یکی از محصولاتی است که ناجوانمردانه خواستگاه این به اصطلاح سوداگران قرار گرفته تا به هر قیمتی حتی با به خطر انداختن سلامتی و جان مردم ، سود کلانی از راه تولید عسل تقلبی به جیب بزنند. عسل تقلبی بدون دخالت زنبور و در کارگاه های زیرزمینی و غیرقانونی توسط پاتیل های مخصوص …

فهرست